RAHVA TEKNİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ
(RTSAD – JTSRR)YAYIN POLİTİKASI


Dergimizde Araştırma, Derleme Makaleleri ile bir araştırma hakkında önemli sonuç ve bulgularını açıklayıp, yenilikçi bir metot veya teknik ile tanımlayan Kısa Bildiriler yayınlanmaktadır. Yayın periyodu ise yılda 2 sayıdır.

HAKEM DEĞERLENDİRME SÜRECİ


Dergimize yayınlanma talebi ile gönderilen makale ve bildiriler için alanında uzman en az iki hakemden biçim, içerik ve yöntem hususlarında görüşleri alınır. Hakemlerin olumlu görüşleri doğrultusunda yayınlanmasına karar verilen makale ve bildiriler son kontrollerin yapılması için tekrar yazarlarına gönderilir. Söz konusu makale veya bildiri için en az bir hakemden olumsuz görüş geldiği takdirde makale veya bildiri başka bir hakeme değerlendirilmesi için gönderilir. Editöryal hatalar olması durumunda düzeltme yayınlanacaktır.

AÇIK ERİŞİM POLİTİKASI

 

Dergimiz “Açık Erişim Politikası”nı (Open Access Policy) benimseyerek yararlı akademik bilginin kolayca erişilebilirliğinden yanadır.

 

ARŞİVLEME

 

Bu dergi, katılan kütüphanelerin koruma ve restorasyon amaçlı dağıtık kalıcı arşivler yaratmasına izin vermek için LOCKSS sistemi kullanmaktadır.LOCKSS sistemi konusunda daha fazla bilgi almak isterseniz


DERGİ KURULLARI


Dergimizin Yayın ve Danışma Kurulları ise aşağıdaki gibi oluşturulmuştur:

 

Bitlis Eren Üniversitesi Adına Sahibi / Owner

Prof. Dr. Necmettin ELMASTAŞ


Yayın Kurulu Üyeleri / Editorial Board Members


Doç. Dr. Yusuf ÇINAR (Bitlis Eren Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Hakan SANCAK (Bitlis Eren Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Cahit TAŞDEMİR (Bitlis Eren Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi İlhan ÇELİKER (Bitlis Eren Üniversitesi)

Öğr. Gör. Dr. Mehmet ÇINAR (Bitlis Eren Üniversitesi)

 


Danışma Kurulu


Prof. Dr. Nezir AKYEŞİLMEN (Selçuk Üniversitesi)

Prof. Dr. Zeki ARGUNHAN (Bitlis Eren Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa ATLI (Bitlis Eren Üniversitesi)

Prof. Dr. Murat AYGÜN (Bitlis Eren Üniversitesi)

Prof. Dr. Muhammet BORAN (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Orhan Taner CAN (Bursa Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet DEMİRTAŞ (Bitlis Eren Üniversitesi)

Prof. Dr. Koray KÖKSAL (Bitlis Eren Üniversitesi)

Prof. Dr. Tiago André LOPES (Portucalense University)

Prof. Dr. İftikhar MALİK (Bath Spa University)

Prof. Dr. Serkan ÖZEL (Bitlis Eren Üniversitesi)

Prof. Dr. Sabir RÜSTEMLİ (Bitlis Eren Üniversitesi)

Doç. Dr. Erman AKILLI (Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi)

Doç. Dr. Nusret BOZKURT (Bitlis Eren Üniversitesi)

Doç. Dr. Yusuf ÇINAR (Bitlis Eren Üniversitesi)

Doç. Dr. Veysel ERAT (Bitlis Eren Üniversitesi)

Doç. Dr. Mehmet Emin ERENDOR (Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi)

Doç. Dr. Rita ISMAILOVA (Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi)

Doç. Dr. Metin IŞIK (Bitlis Eren Üniversitesi)

Doç. Dr. Zeki UÇAR (Bitlis Eren Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Uğur Yasin ASAL (İstanbul Ticaret Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Yahya DEMİRKANOĞLU (Bitlis Eren Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Bülent HALLAÇ (Siirt Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Sebahattin KOÇ (Bitlis Eren Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Emil OMURZAK UULU (Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Temel ÖZDEMİR (Fırat Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Cüneyt ÖZŞAHİN (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz Ulvi UZUN (Bitlis Eren Üniversitesi)

 

Editör / Editor


Dr. Öğr. Üyesi Dilara BAŞAT DERELİ

 

Editör Yardımcıları / Assistant Editors

 

Öğr. Gör. Gökhan ALTUN

Öğr. Gör. İrfan ÖKTEN

Öğr. Gör. Kahraman ONUR

Öğr. Gör. Erol GÖDUR

Öğr Gör. Soner Çelikdemir 

 

Yazı İşleri Sorumlusu / Editorial Officer


Öğr. Gör. Dilan DAYANAN

 

Dil Editörü / Editorial Officer

Öğr. Gör . Ümit AYBAY