Bu Sayıdaki Hakem Kurulu / Revıewers Of Thıs Issue

Prof. Dr. Ercan AKSOY (Fırat Üniversitesi)

Prof. Dr. Aydın BÜYÜKSARAÇ (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

Doç. Dr. Mehmet Sait IZGI (Siirt Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Musa ÇAKIR (Siirt Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi  Yaşar Doğan DALDAL (Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Cengiz HARK (Malatya Turgut Özal Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi  Vedat TUMEN (Bitlis Eren Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi  Abdullah YILMAZ (Selçuk Üniversitesi)


Dergimizin bu sayısındaki makalelerin değerlendirilmesinde hakem olarak katkı sunan değerli öğretim üyelerine/elemanlarına teşekkürlerimizi sunarız.

Dergimizin bu sayısında yayınlanan makaleler aşağıdaki gibidir:

 

• Güzide PEKCAN ERTOKUŞ, Burak Hasan AKDUMANLI 

Chemometric Determination of Memantine and Donepezil Active lngredients Used in the Treatment of Alzheimer's Disease by Evaluation of Spectrophotometric Data /Pages 45-54

Alzheimer Hastalığının Tedavisinde Kullanılan Memantin ve Donepezil Etken Maddelerinin Spektrofotometrik Verilerin Değerlendirilmesi ile Kemometrik Tayini /Sayfa 45-54 - Tam Metin

• İrem DOĞAN, Cemile ÇETİN

Stress-Performance Relationship in Call Center: A Qualitative Research in Izmir /Pages 55-73

Çağrı Merkezi Çalışanlarında Stres-Performans ilişkisi: İzmir İlinde Nitel Bir Araştırma /Sayfa 55-73- Tam Metin

• Ömür ÇİMEN, Burak DERELİ, Halil İbrahim GÜNAYDİN

Geotechnical Properties of Günkırı Tandır Clay and Usability in Construction /Pages 74-83

Günkırı Tandır Kilinin Geoteknik Özellikleri ve İnşaat Uygulamalarında Kullanılabilirliliği /Sayfa 74-83- Tam Metin

• İhsan TUĞAL, Zeydin PALA 

Centrality with Entropy in Hypergraphs  /Pages 84-91

Entropi ile Hiper Çizgelerde Merkezilik/Sayfa 84-91- Tam Metin

 

Dergimizin bu sayısına linkten Erişebilebilirisiniz(Tam Baskı)